Strona Główna Strona Główna
Charakterystyka WOT
 

  1. Misją Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju Sił Zbrojnych, będzie obrona i wsparcie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.
  2. Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.
  3. Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.
  4. Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania, przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017r., kolejnych pięć brygad powstanie w 2018 roku, a ostanie sześć w 2019 roku.

Punkty Informacyjne ds. Wojsk Obrony Terytorialnej
 

Punkt informacyjny

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie

Telelefon: 261 124 582;
email:
otchorzow@ron.mil.pl

Specjalista mgr Henryk KOFIN
 

Punkt informacyjny

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach

Telelefon: 261 124 226;
email:
wszwkatowice.wmob@ron.mil.pl

 


 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia
  WNIOSEK O POWOŁANIE DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ