Strona Główna Strona Główna
Wojska Specjalne
 

Informujemy, że na podstawie Decyzji nr 143/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych w 2017r., Ośrodek Szkolenia Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu prowadzi nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zarodowych w korpusie szeregowych zawodowych
w specjalnościach Wojsk Specjalnych.

Limit przyjęć do Ośrodka Szkolenia w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych wynosi 30 miejsc. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień do dnia 30 września 2017r.

Informacje o procesie rekrutacji są zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia - www.commando.mil.pl