Strona Główna Strona Główna
Szkolenie Oficerów w 2018r.
 

SZKOLENIE OFICERÓW W 2018r.


UWAGA!!!

Informujemy, że na podstawie Decyzji nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 luty 2018r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018r. w grupie osobowej prokuratorskiej Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu przeprowadzi nabór kandydatów na oficerów.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają wnioski do Dyrektora Departamentu kadr MON za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w terminie do 16 lutego 2018 roku.

Więcej informacji zamieszczono na strona internetowych uczelni.

  Decyzja nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 lutego 2018r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018r. w grupie osobowej prokuratorskiej

  Broszura informacyjna dla kandydatów na szkolenie wojskowe

 

Informujemy, że na podstawie Decyzji nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2018r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018r. uczelnie wojskowe prowadzą nabór kandydatów na oficerów.

Informacje o procesie rekrutacji są zamieszczone na stronach internetowych uczelni wojskowych.

 

POBIERZ

  Decyzja nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01 września 2017r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

UCZELNIE PROWADZĄCE NABÓR


WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH

51-150 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109

www.wso.wroc.pl


WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 12

www.wsosp.deblin.pl


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

www.wat.edu.pl/


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

81 - 127 GDYNIA, ul. Śmidowicza 69

www.amw.gdynia.pl/