Strona Główna Strona Główna
Kwalifikacja Wojskowa 2018
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie informuje, że w dniach od 30 stycznia 2018 roku do 27 kwietnia 2018 roku na terenie administrowanym przez WKU w Chorzowie odbędzie się kwalifikacja wojskowa.
Zgodnie z § 7  rozporządzenia MSWiA oraz MON z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017, poz. 1980).

1. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

 1. prezydentowi miasta:
  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  3. powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 2. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  1. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  2. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  3. potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

2. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

 1. prezydentowi miasta:
  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  3. powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 2. wojskowemu komendantowi uzupełnień - wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową)

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Chorzowie kwalifikacja wojskowa będzie odbywała się w następujących terminach:

Ruda Śląska
Terminy Adres Komisji Telefon
od 05.02.2018 do 05.03.2018 Szpital Miejski  Ruda  Śląska – Bielszowice ul. Główna  11 502 890 191
Siemianowice Śląskie
Terminy Adres Komisji Telefon
od 05.03.2018 do 16.03.2018 Przychodnia Lekarska Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 1 730 359 415
Chorzów
Terminy Adres Komisji Telefon
od 19.03.2018 do 09.04.2018 Starochorzowski Dom Kultury Chorzów ul. Siemianowicka 59 32 247 3959
Świętochłowice
Terminy Adres Komisji Telefon
od 09.04.2018 do 19.04.2018 Szpital Powiatowy Świętochłowice ul. Chorzowska 36  
Piekary Śląskie
Terminy Adres Komisji Telefon
od 12.04.2018 do 25.04.2018 Ośrodek Kultury „Andaluzja” Piekary Śląskie ul. Oświęcimska 45 32 284 56 20

Jeżeli z ważnych przyczyn nie możemy się stawić do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązani jesteśmy zawiadomić o tym prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, którym byliśmy obowiązani stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się.

Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do właściwego prezydenta miasta, który wyznaczy nam termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.