Strona Główna Strona Główna
Rok akademicki 2018/2019
 

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2018/2019 uczelnie wojskowe prowadzą nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych w trybie i na warunkach określonych w załączniku do powyższego zarządzenia.

Informacje o procesie rekrutacji są zamieszczone również na stronach internetowych uczelni wojskowych.