Strona Główna Strona Główna
Przeszkolenie wojskowe absolwentów
 

PRZESZKOLENIE ABSOLWENTÓW

Przeszkolenie wojskowe obowiązuje w czasie odwieszenia zasadniczej służby wojskowej

Przeszkolenie wojskowe zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP dotyczy osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które złożyli egzamin wymagany planem stiudiów, w tym egzamin dyplomowy i uzyskali uprawnienia do otrzymania dyplomu.

Przeszkolenia wojskowe absolwentów szkół wyższych odbywa się w jednostkach wojskowych w wymiarze do trzech miesięcy.

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych.