Strona Główna Strona Główna
Artykuły
 
2014-05-14 19:36:17
Kwalifikacja 2014
Kwalifikacja 2014 - archiwum

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2014

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. został ustalony termin trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 03 lutego 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie, o którym mowa, wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 1995 r.;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1990-1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1993-1994, które:
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1990-1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. nr 54, poz. 321);
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Terminy i miejsca kwalifikacji w poszczególnych miastach wyglądają następująco:

TerminNazwa komisjiAdres komisji
03.03.2014 - 13.03.2014PKLek ŚwiętochłowiceSzpital Powiatowy
Świętochłowice
ul. Chorzowska 36
03.02.2014 - 18.02.2014PKLek Siemianowice ŚląskiePrzychodnia Lekarska
Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 1
01.04.2014 - 11.04.2014PKLek Piekary ŚląskieOśrodek Kultury „Andaluzja”
Piekary Śląskie
ul. Oświęcimska 45
17.02.2014 - 24.03.2014PKLek Ruda ŚląskaSzpital Miejski
Ruda Śląska – Bielszowice
ul. Główna 11
17.03.2014 - 07.04.2014PKLek ChorzówStarochorzowski Dom Kultury
Chorzów
ul. Siemianowicka 59