Strona Główna Strona Główna
Artykuły
 
2015-05-04 15:13:49
III RAJD ŚLADAMI WOJSKA POLSKIEGO
III RAJD ŚLADAMI WOJSKA POLSKIEGO
„ŚLADAMI WOJSKA POLSKIEGO PO CHORZOWIE”
SZLAK WOJSKA POLSKIEGO NA TERENIE DZISIEJSZEGO CHORZOWA
Autorzy: Marcin Bojdoł i Mirosław Madeja

OBIEKTY OBOWIĄZKOWE
1. Schron dowodzenia na Górze Redena
2. Kwatera wojskowa na cmentarzu przy ul Drzymały.
3. Koszary 75 Pułku Piechoty wraz z pomnikiem Poległych Żołnierzy 75 Pułku Piechoty – przy ul. 75 Pułku Piechoty 3
4. Schron bojowy nr 5 przy ul. Katowickiej 168.

OBIEKTY DODATKOWE
1. Zespół Szkół Integracyjnych – dawne koszary – przy ul. Piotra
2. Domy przy ul. Śląskiej i Beskidzkiej (dawna kolonia oficerska)
3. Restauracja „Casino Club” (dawne kasyno oficerskie) – przy ul. Śląskiej.
4. Szkoła Podstawowa nr 37 – koszary w l.1922-34 – przy ul. Ratuszowej.
5. Gimnazjum nr 1 – koszary w l. 1922-34 – przy ul. Dąbrowskiego.
6. Tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom 75 Pułku Piechoty – na budynku Urzędu Miasta Chorzów przy ul. Jagiellońskiej
7. Budynek Powiatowej Komendy Uzupełnień w Królewskiej Hucie – Chorzowie w latach 1928 – 1939 oraz WKU w Chorzowie w latach 1945 – 1996 – przy ulicy Dąbrowskiego 3.

 

 

REGULAMIN

III RAJDU ŚLADAMI WOJSKA POLSKIEGO PO CHORZOWIE

1/ Cel imprezy:

Uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Promowanie wśród lokalnej społeczności tradycji patriotycznych i wojskowych.

Zapoznanie uczestników rajdu z zabytkami wojskowymi oraz historią instytucji i jednostek Wojska Polskiego stacjonujących w Chorzowie w latach 1922 – 2015 r.

 2/ Organizator:

     Prezydent Miasta Chorzów, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie

 3/ Współorganizator:

     Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "PRO FORTALICIUM", Grupa Rekonstrukcji Historycznych Grupa Operacyjna „Śląsk”, Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oddział w Chorzowie

 4/ Termin rajdu:

     2 maja 2015 r.

 5/ Program:

8.00 – 10.45 zwiedzanie obiektów związanych z obecnością Wojska Polskiego
w Chorzowie,

11.00 – 11.45 Zwiedzenie byłych koszar 75 pułku piechoty, w tym wystawy Muzeum w Chorzowie na temat „W garnizonie chorzowskim w latach 1922-1939” oraz wystaw Tadeusza Bilnika „Szaszka rosyjska w Wojsku Polskim” i Zbigniewa Kościana „Historia broni palnej w zarysie” – obie wystawy będą dostępne do zwiedzania w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań w godzinach od 10.00 do 13.00.

12.00 – uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy 75 Pułku Piechoty w byłych koszarach pułku.

12.15 – zakończenie rajdu, konkurs z nagrodami dla uczestników rajdu, wręczenie pamiątkowych znaczków i dyplomów uczestnikom rajdu.

Od 12.30 – Piknik Rycerski.

 6/ Miejsce i trasa:

Rajd odbywa się na zasadzie indywidualnego zwiedzenia minimum sześciu obiektów wymienionych w załączniku do regulaminu, w tym czterech obowiązkowych oraz dwóch dodatkowych. Zwiedzenie obiektu potwierdzone będzie na karcie uczestnika rajdu podpisem osoby oprowadzającej po obiekcie. W miejscach przeznaczonych do zwiedzania będą pełnili dyżur przedstawiciele z Grupy Rekonstrukcji Historycznych Grupa Operacyjna „Śląsk” w mundurach historycznych, którzy udzielą zwiedzającym informacji o obiektach oraz potwierdzą obecność na danym obiekcie. Zwiedzenie budynku sztabu 75 pułku piechoty, obecnie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie będzie odbywało się pod nadzorem żołnierza lub pracownika WKU. Zwiedzanie WKU w Chorzowie i koszar 75 pułku piechoty realizowane jest jako ostatni etap rajdu. Po zakończeniu rajdu wszystkim uczestnikom zostaną wręczone pamiątkowe znaczki oraz dyplomy.

Istnieje możliwość udziału w rajdzie z przewodnikiem PTTK. Informacji na ten temat udziela Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki przy ulicy Floriańskiej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00, te.