Strona Główna Strona Główna
Artykuły
 
2011-06-26 23:43:49
Kwalifikacja 2011
Kwalifikacja 2011

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2011

W okresie od 04 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. (Dz. U. Nr 40, póz. 209), do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 • § 3 pkt l - mężczyzn urodzonych w 1992 r.;
 • § 3 pkt 2 - mężczyzn urodzonych w latach 1987 -1991, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • § 3 pkt 3 osoby urodzone w 1990 - 1991, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • zostały uznane, ze względu na stan zdrowia za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy;
  • kobiety urodzone w latach 1987-1992, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54, poz.321);
  • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

TERMINY I MIEJSCE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
w poszczególnych miastach:

Miasto Termin kwalifikacji wojskowej Adres
Świętochłowice od 04.04.2011 r. do 15.04.2011 r. Szpital Powiatowy Świętochłowice,
ul. Chorzowska 36
(budynek C, wejście nr 4)
Siemianowice Śląskie od 11.04.2011 r. do 29.04.2011 r. Przychodnia Lekarska,
ul. Jana Pawła II 1
Piekary Śląskie od 12.04.2011 r. do 27.04.2011 r. Ośrodek Kultury "Andaluzja",
ul. Oświęcimska 45
Chorzów od 10.05.2011 r. do 02.06.2011 r. Starochorzowski Dom Kultury,
ul. Siemianowicka 59
Ruda Śląska od 16.05.2011 r. do 21.06.2011 r. Szpital Miejski Ruda Śląska,
ul. Główna 11