Strona Główna Strona Główna
Komenda
 

KOMENDA

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie
ul. 75-tego Pułku Piechoty 3 41 - 500 C H O R Z Ó W
tel. centrala 32 2412 458
sekretariat 261 124 556
e-mail: wkuchorzow@ron.mil.pl - sekretariat
e-mail: otchorzow@ron.mil.pl - Wojska Obrony Terytorialnej
e-mail: wkuchorzow.hns@ron.mil.pl - HNS

GODZINY PRACY INSTYTUCJI

Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek - piątek: 7.30 - 15.30
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
Poniedziałek: 8.00 - 16.30
Wtorek - piątek: 8.00 - 15.00
Inspektor Ochrony Danych
p. Sebastian WOLNY
tel. 261-124-556
e-mail: wkuchorzow@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach administracji wojskowej, powołanym Rozporządzeniem MON z 04 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1433) do działania na terenie miast:

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie
ppłk mgr inż. Robert JAŃCZUK
Szef Wydziału
zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień
mjr mgr inż. Andrzej KUC
Szef Wydziału Rekrutacji
mjr mgr inż. Mirosław MADEJA