Strona Główna Strona Główna
WKU w UM
 

ZAŁATW SPRAWĘ
W SWOIM URZĘDZIE MIASTA

Przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie w celu usprawnienia działania WKU oraz ułatwienia dostępu dla mieszkańców Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic oraz Piekar Śląskich w porozumieniu z Prezydentami Miast organizuje dyżury swojego przedstawiciela w siedzibach Urzędów Miast.

Zakres załatwianych spraw:

  • udzielanie informacji oraz przyjmowanie dokumentacji związanej z zawodową służbą wojskową oraz służbą w Narodowych Siłach Rezerwowych;
  • przyjmowanie zgłoszenia zmian w ewidencji wojskowej (zawarcie małżeństwa, urodzenie dziecka, ukończenie szkoły, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych itp.);
  • przyjmowanie wniosków o wydanie duplikatu książeczki wojskowej oraz wydawanie wojskowych dokumentów osobistych;
  • przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony;
  • wydawanie zaświadczenia w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony;
  • udzielanie informacji o możliwości wstąpienia do zawodowej służby wojskowej;
  • dokonywanie wpisów dotyczących przeniesienia do rezerwy w Książeczkach wojskowych;
  • przyjmowanie wniosków o skierowanie do właściwej komisji lekarskiej w celu ponownego ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kierował do tej komisji.