Strona Główna Strona Główna
WKU w UM
 

ZAŁATW SPRAWĘ
W SWOIM URZĘDZIE MIASTA

Przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie w celu usprawnienia działania WKU oraz ułatwienia dostępu dla mieszkańców Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic oraz Piekar Śląskich w porozumieniu z Prezydentami Miast organizuje dyżury swojego przedstawiciela w siedzibach Urzędów Miast.

Zakres załatwianych spraw:

 • udzielanie informacji oraz przyjmowanie dokumentacji związanej z zawodową służbą wojskową oraz służbą w Narodowych Siłach Rezerwowych;
 • przyjmowanie zgłoszenia zmian w ewidencji wojskowej (zawarcie małżeństwa, urodzenie dziecka, ukończenie szkoły, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych itp.);
 • przyjmowanie wniosków o wydanie duplikatu książeczki wojskowej oraz wydawanie wojskowych dokumentów osobistych;
 • przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony;
 • wydawanie zaświadczenia w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony;
 • udzielanie informacji o możliwości wstąpienia do zawodowej służby wojskowej;
 • dokonywanie wpisów dotyczących przeniesienia do rezerwy w Książeczkach wojskowych;
 • przyjmowanie wniosków o skierowanie do właściwej komisji lekarskiej w celu ponownego ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kierował do tej komisji.

Dyżury w zamiejscowych Punktach Obsługi Interesantów uruchomione będą w następujących terminach:
 • Piekary Śląskie
  • 26 czerwca,
  • 24 lipca,
  • 28 sierpnia,
  • 25 września,
  • 23 października,
  • 27 listopada,
  • 27 grudnia.
 • Ruda Śląska
  • 21 czerwca,
  • 19 lipca,
  • 16 sierpnia,
  • 20 września,
  • 18 aździernika,
  • 15 listopada,
  • 20 grudnia. 
 • Siemianowice Śląskie
  • 6 czerwia,
  • 4 lipca,
  • 1 sierpnia,
  • 5 września,
  • 3 października,
  • 7 listopada,
  • 5 grudnia.
 • Świętochłowice
  • 8 czerwca,
  • 13 lipca,
  • 10 sierpnia,
  • 14 września,
  • 12 października,
  • 9 listopada,
  • 14 grudnia.