Strona Główna Strona Główna
Informacje ogólne
 

Służąc w NSR szybciej zostaniesz żołnierzem zawodowym

sprawdź już teraz!!!

 

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

 

Przepisy prawne normujące powołanie do zawodowej służby wojskowej:

 1. ustawa o powszechnym obowiązku obron RP z dnia 21 listopada 1967 r. (j.t Dz. U. 2016 poz. 1534)
 2. ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003 r. (j.t. Dz.U.z 2016r., poz. 1726)
 3. rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 marca 2010 r. w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2010r., nr 45, poz., 265 zm.)

Powołanie do zawodowej służby wojskowej może mieć charakter:

 1. służby stałej - na czas nieokreślony w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych;
 2. służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie - w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów i szeregowych zawodowych.

O powołanie do służby stałej oraz kontraktowej mogą się ubiegać osoby spełniające następujące warunki:

Służba stała

Powołanie do zawodowej służby wojskowej może nastąpić, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

w korpusie oficerów zawodowych: oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
 • pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową,
 • posiadająca obywatelstwo polskie o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości,
 • posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

w korpusie podoficerów zawodowych: podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada ukończoną szkołę średnią,
 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
 • pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową,
 • posiadająca obywatelstwo polskie o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości,
 • posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Służba kontraktowa

Powołanie do zawodowej służby wojskowej może nastąpić, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

w korpusie oficerów zawodowych - oficera rezerwy, który posiada:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby,
 • posiadająca obywatelstwo polskie o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości,
 • posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

w korpusie podoficerów zawodowych - podoficera rezerwy, który posiada:

 • ukończoną szkołę średnią,
 • stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
 • posiadająca obywatelstwo polskie o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości,
 • posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

w korpusie szeregowych zawodowych - żołnierza rezerwy, który:

 • odbył czynną służbę wojskową,
 • ukończył co najmniej gimnazjum,
 • posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową,
 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
 • posiadająca obywatelstwo polskie o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości,
 • posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Do zawodowej służby wojskowej można ró wnież dostać się poprzez służbę w NSR


 POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

stat4u