Strona Główna Strona Główna
Duplikat Książeczki Wojskowej
 

WYROBIENIE DUPLIKATU
KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

W przypadku utraty lub kradzieży Książeczki Wojskowej można zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień z wnioskiem o wydanie duplikatu. Duplikat zostanie wydany w ciągu dwóch dni roboczych. Wymaganymi dokumentami są:

  • dowód osobisty,
  • opłata skarbowy na kwotę 28 zł (płatne w kasie Urzędu Miasta w Chorzowie)
  • zdjęcie o wymiarach 3x4cm.
KSIĄŻECZKĘ WOJSKOWĄ MOŻNA ODEBRAĆ TYLKO OSOBIŚCIE Z DOWODEM OSOBISTYM.