Strona Główna Strona Główna
Duplikat Książeczki Wojskowej
 

WYROBIENIE DUPLIKATU
KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

W przypadku utraty lub kradzieży Książeczki Wojskowej można zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień z wnioskiem o wydanie duplikatu. Duplikat zostanie wydany w ciągu dwóch dni roboczych. Wymaganymi dokumentami są:

  • dowód osobisty,
  • opłata skarbowy na kwotę 28 zł (płatne w kasie Urzędu Miasta w Chorzowie)
  • zdjęcie o wymiarach 3x4cm.

Podstawa: Ustawa o opłacie skarbowej  z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 j.t.)  art. 2 ust. 1 lit. e

KSIĄŻECZKĘ WOJSKOWĄ MOŻNA ODEBRAĆ TYLKO OSOBIŚCIE Z DOWODEM OSOBISTYM.