Strona Główna Strona Główna
Wystawianie zaświadczeń
 

WYSTAWIANIE ZAŚWIADCZENIA
O PRZEBIEGU SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Na wniosek zainteresowanego Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień wydaje zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej. Wymaganymi dokumentami są:

  • książeczka wojskowa lub dowód osobisty,
  • opłata skarbowa na kwotę 46 zł - płatne w kasie UM Chorzów (dotyczy tylko osób nie zamieszkujących na terytorium RP).

Podstawa: Ustawa o opłacie skarbowej  z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 j.t.)  art. 2 ust. 1 lit. e