Strona Główna Strona Główna
Przeszkolenie kursowe kadry rezerwy
 

PRZESZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY

  • Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie informuje, iż głównym celem szkolenia kursowego kadry rezerwy jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP. Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.
  • Na kursy skierowani mogą być żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynna służbę wojskową.
  • Jako kryterium kwalifikacji uznawana będzie specjalność wojskowa, w której żołnierze odbyli czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie WKU w Chorzowie (pok. nr 6) lub pod numerem telefonu 261124565, 322412458 wew. 9665