Strona Główna Strona Główna
Strona Główna
 


baner

baner

baner

baner

baner

baner
baner
baner
baner
baner
baner

UWAGA!!!

ROZPOCZYNAMY NABÓR KANDYDATÓW DO 13 ŚLĄSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

  Jako pierwszy w Województwie Śląskim formowany będzie batalion w Gliwicach, którego szkolenie rozpocznie się w IV kwartale 2018 r. w kolejnych latach będą formowane bataliony w Cieszynie, w Kuźni Raciborskiej oraz  w okolicy Częstochowy.
  Nabór prowadzony będzie na terenie całego województwa, a chętni spoza rejonu odpowiedzialności rejonu Gliwickiego mogą w nim rozpocząć szkolenie, a następnie zostaną przekierowani do "swoich" właściwych regionalnie batalionów.
  Chętnych zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie  ul. 75 - Pułku Piechoty 3, aby uzyskać więcej informacji oraz rozpocząć procedurę kwalifikacyjną.

 


 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje udziela: por. Jolanta POŁEĆ tel. 261-124-569 e-mail: wkuchorzow@ron.mil.pl

   


OGŁOSZENIA


***
  Informujemy, że Departament Budżetowy, we współpracy z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej, opracował broszurę informacyjną dla kandydatów na szkolenie wojskowe w Akademii Wojsk Lądowych w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego w korpusie osobowym finansowym realizowane na podstawie Decyzji Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia  1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.
***
 • INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ I JEGO ZASTĘPCA:
  • Osoby cywilne – w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00 (za wyjątkiem gdy jest to dzień wolny od pracy)
  • Żołnierzy służby czynnej - w każdy dzień pracy

  Termin przyjęć przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz zastępcę Wojskowego Komendanta Uzupełnień należy uprzednio uzgodnić z kancelarią Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie.

 • ***

 • Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków Szef WSzW w Katowicach przyjmuje:
  • Osoby cywilne - w każdy poniedziałek w godzinach od 14.30 do 16.30, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy - dnia następnego w tym samych godzinach.
  • Żołnierzy służby czynnej - w każdy dzień pracy po uzgodnieniu z sekretarzem Szefa WSzW.

  Dla skarg i wniosków składanych w formie pisemnej właściwy jest adres

  Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach
  ul.Francuska 30, 40-028 Katowicach


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie
ul. 75-tego Pułku Piechoty 3
41 - 500   C H O R Z Ó W
tel.  centrala 32 2412 458
sekretariat 261 124 556

      e-mail: wkuchorzow@ron.mil.pl - sekretariat

e-mail: wkuchorzow.hns@ron.mil.pl - HNS

GODZINY PRACY INSTYTUCJI
Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
Poniedziałek: 8.00 - 16.30
Wtorek - piątek: 8.00 - 15.00


W celu szybszego załatwienia spraw interesantów Wojskowa Komenda Uzuzpełnień w Chorzowie uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP za pomocą, której obywatele mogą prowadzić korespondencję z urzędem drogą elektroniczną.

-Pismo ogólne do podmiotu publicznego

-Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą

-Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

-Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych

-Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej


Do tej pory odwiedziło nas Liczniki internautów.

Ostatnia aktualizacja: 23 lipca 2018 r.

Administrator: Sebastian WOLNY

stat4u